Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/wydania-archiwalne/nr-iii-iv202244-45/652,Global-report-on-assistive-technology.html
19.05.2024, 13:01

Global report on assistive technology

Author: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Autorzy World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Opcje strony