Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/biezacy-numer/692,Analiza-dostepnosci-konferencji-prasowych-polskiego-rzadu-podczas-pandemii-COVID.html
19.05.2024, 14:09

Analiza dostępności konferencji prasowych polskiego rządu podczas pandemii COVID-19

Niniejszy artykuł przedstawia analizę dostępności konferencji prasowych rządu RP podczas pandemii COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wraz z wybuchem pandemii polski rząd (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – KPRM oraz poszczególne ministerstwa) zaczął komunikować się z obywatelami za pomocą codziennych konferencji prasowych, które na żywo były transmitowane w telewizji i mediach społecznościowych KPRM w Internecie.

Opcje strony