Kwartalnik Niepełnosprawność

http://kn.pfron.org.pl/kn/artykuly/biezacy-numer/686,Ewakuacja-osob-niepelnosprawnych-ruchowo-ryzyka-i-zagrozenia.html
19.05.2024, 13:08

Ewakuacja osób niepełnosprawnych ruchowo – ryzyka i zagrożenia

Wystąpienie bezpośredniego zagrożenia masowego na danym obszarze powoduje, że pojawia się ryzyko utraty życia, zdrowia i mienia. Wówczas powstają warunki, które wymuszają ewakuację ludności ze strefy zagrożenia, aby zapewnić jej odpowiednią ochronę.

Opcje strony