WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Demaskowanie mitów związanych z powrotem do pracy sprzyjającej inkluzji społecznej

Autor: Joachim Breuer -- Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)

Demaskowanie mitów związanych z powrotem do pracy sprzyjającej inkluzji społecznej

Streszczenie

Istnieje wiele mitów na temat programów powrotu do pracy oraz tworzenia stanowisk pracy sprzyjających inkluzji społecznej1. Bliższe przyjrzenie się faktom umożliwia ich szybkie ujawnienie. Równie ważne jest zrozumienie ich występowania. Mity te istnieją od dawna, natomiast ze względu na zmiany, które zachodzą w międzyczasie, musimy zrewidować nasze nastawienie i potraktować rehabilitację oraz włączenie społeczne jako sposób na stawienie czoła obecnym wyzwaniom, jakimi są np. gospodarka cyfrowa czy zmiany demograficzne. W niniejszym artykule omówiono także pojmowanie sposobu włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa poprzez eliminację barier i wzmocnienie ich pozycji w taki sposób, aby mogły one w nim uczestniczyć i żyć zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Artykuł zawiera także wyjaśnienia, dlaczego tworzenie miejsc pracy sprzyjających włączeniu społecznemu i programów rehabilitacji zawodowej ma znaczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze, nie tylko dla danej jednostki, ale także dla innych grup społecznych oraz dla społeczeństwa jako całości.

Słowa kluczowe: powrót do pracy, praca sprzyjająca włączeniu społecznemu, zarządzanie niepełnosprawnością, zmiany demograficzne, gospodarka cyfrowa