WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Zastosowanie Klasyfikacji ICF do oceny zdolności do pracy

Autorzy: Joanna Bugajska (1), Andrzej Najmiec (1), Karol Pawlak (2) - (1) Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; (2) Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Załączniki