WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Zatrudnienie wspomagane – przejście z WTZ do zatrudnienia w firmach na otwartym rynku pracy

Autor: Elżbieta Zakrzewska-Manterys - Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych