WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wsparcie społeczne jako czynnik umożliwiający inkluzję społeczną dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Regina Korzeniowska - Zakład Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski