WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Aktywność zawodowa pacjentów po przeszczepie nerki lub wątroby

Autorzy: Bożena Czarkowska-Pączek (1), Katarzyna Wesołowska-Górniak (1), Monika Wójtowicz (2) - (1) Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, (2) Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Załączniki