WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Recenzja książki Danuty Kopeć Rzeczywistość (nie) edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Emilia Wieczorek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych