WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sytuacja społeczna osób z niepełnosprawnością w opiniach pracowników instytucji sfery publicznej i organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym

Autor: Ilona Fajfer-Kruczek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie