WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wywiad z Krzysztofem Michałkiewiczem, Sekretarzem Stanu w MRPiPS oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych