WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Realizacja funkcji opiekuńczej w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną na podstawie badań rodzin w województwie lubelskim

Autor: Dorota Tomczyszyn - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Zakład Socjologii