WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Starzenie się społeczeństw europejskich wyzwaniem dla ergonomii przemysłowej

Autor: Marcin Butlewski - Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości