WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Metody i zasady fizjoterapii wykorzystywane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem Integracji Sensorycznej

Autor: Natalia Habik - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Zakład Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii