WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wsparcie rodziny dziecka z zespołem CHARGE – stan rzeczywisty – oczekiwania – potrzeby

Autorzy: Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Martyna Fijołek - wolontariuszka, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej