WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Dostępność Roztocza dla turystyki pieszej osób z niepełnosprawnością ruchową

Autorzy: Elżbieta Rutkowska, Hanna Wójciak, Danuta Urban - Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej Katedra Turystyki i Fizjoterapii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zakład Botaniki i Mykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska