WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sprawozdanie z konferencji APS – Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji nauczycieli pedagogiki specjalnej i osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Autorzy: Adamina Korwin-Szymanowska, Mariusz Fila - Akademia Pedagogiki Specjalnej