WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Potraumatyczny wzrost i deprecjacja w kontekście nabycia trwałej niepełnosprawności ruchowej

Autor: Stanisława Byra - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Pedagogiki