WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sprawozdanie z Konferencji Od potrzeb do działań – Ruch Samopomocowy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

Autorki: Katarzyna Chotkowska, Aleksandra Zadrożna - Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej