WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Ewaluacja wejścia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy realizowanego w ramach zlecania realizacji zadań – wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje z badań

Autorka: Katarzyna Księżopolska, Departament ds. Programów, Wydział ds. Badań i Analiz, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych