WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Autor: Henryk Waszkowski, Społeczna Rada Naukowa, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem