WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Kulturowe uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Autorka: Ewa Giermanowska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski