WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Skuteczność systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Autor: Andrzej Barczyński, Społeczna Rada Naukowa, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem