WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rekomendacje dla Polski na podstawie doświadczeń międzynarodowych. Wdrożenie Art. 27 Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)

Autor: Friedrich Mehrhoff, Berlin (Niemcy), Niemieckie Społeczne Ubezpieczenie Wypadkowe (DGUV)