WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w perspektywie zewnętrznej i wewnętrznej – przegląd wybranych badań

Autor: Paweł Borowiecki, Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu.

Załączniki