WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wolontariat wśród osób niepełnosprawnych jako przykład zachowania prospołecznego

Autorka: Anna Maria Sierecka, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach

Załączniki