WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sprawozdanie z konferencji Samopomoc i Partnerstwo. Nowe perspektywy we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Autor: Katarzyna Chotkowska -- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej