WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Podsumowanie konferencji Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – doświadczenia po latach

Autorki: Katarzyna Kutek-Sładek, Monika Piega -- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie