WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Projekt i budowa członu wykonawczego wyświetlacza alfabetu Braille’a z wykorzystaniem materiałów z pamięcią kształtu

Autorzy: Jakub Bryła, Adam Martowicz -- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie