WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rozwój technik i urządzeń do pisania dla osób z niepełnosprawnością wzroku na przestrzeni XVIII i XIX wieku

Autor: Marcin Garbat -- Uniwersytet Zielonogórski