WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Badania nad bezpieczeństwem osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych i słabowidzących, uczestniczących w ruchu drogowym

Autorki: Ewa M. Guzik-Makaruk, Emilia Jurgielewicz-Delegacz -- Zakład Prawa Karnego i Kryminologii, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku