WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Podsumowanie konferencji naukowej „Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa”

Autor: Elżbieta Mreńca,Wydział Prawa i Administracji,Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie