WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Twórczość w życiu osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego

Autor: Paulina Eliza Wierkowicz-Zawistowska, Pedagogium WSNS w Warszawie