WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Kształcenie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Programy wsparcia realizowane przez Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”

Autor: Dorota Burczyc, Uniwersytet Wrocławski