WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą w trakcie kariery zawodowej

Autor: Karolina Pawłowska-Cyprysiak Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy