WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Archiwalne numery kwartalnika - komunikat dotyczący dostepności plików PDF dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, archiwalne publikacje kwartalnika w formacie PDF od numeru I/2011(1) do nr II/2015(15) nie spełniają standardów WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Natomiast z satysfakcją informujemy, że aktualne publikacje od numeru III/2015(16) spełniają wszystkie wymagania względem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Życzymy udanej lektury !

*Archival quarterly issues - announcement regarding the availability of PDF files for persons with disabilities

Ladies and Gentlemen,

the archival publications of our Quarterly in PDF format from I/2011(1) to II/2015(15) do not meet WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) standards. However, we are pleased to inform you that current publications starting from III/2015(16) issue meet all the requirements regarding accessibility for persons with disabilities. Enjoy your reading!