WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Recenzja książki „Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością”, pod redakcją Edyty Widawskiej i Krzysztofa Skotnickiego

Autor: Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie