WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Sprawozdanie z konferencji pt. Nie Widzę Problemu, jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku

Autorki: Joanna Rosińczuk, Uniwersytet Medyczny; Katarzyna Szalonka, Uniwersytet Wrocławski; Edyta Fugowska, Romuald Sikora, Fundacja Nie Widzę Problemu