WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Możliwości zawodowe osób z zespołem Aspergera na rynku pracy

Autor: Klaudia Rosińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej