WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Dogoterapia jako forma wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Autorki: Gabriela Drwięga, Zofia Pietruczuk; Fundacja Psi Uśmiech