WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wywiad z Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w MPiPS oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Rozmawiała Aleksandra Perchla-Włosik