WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Platforma e-learningowa jako narzędzie rozwoju kompetencji cyfrowych osób z niepełnosprawnością. Efekty realizacji projektu „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących”

Autor: Magdalena Stempska Specjalista ds. projektów innowacyjnych Fundacja Imago