WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych

Autor: Paweł Borowiecki Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu