WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce – geneza, rozwój i stan obecny

Autor: Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski