WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Platforma internetowa „Kraina OZA” – innowacyjne narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z autyzmem w ramach urzeczywistniania należnych im praw

Autor: Edward Bolak Fundacja Wspólnota Nadziei