WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Realizacja projektu „Adaptacja materiałów dla studentów niewidomych na zlecenie uczelni wyższych w latach 2010–2012” przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”

Marek Tankielun Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”