WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Od porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w Internecie

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie