WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 – zasady i wytyczne do tworzenia dostępnych serwisów internetowych

Jacek Zadrożny, Fundacja Vis Maior