WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Dostępność stron administracji publicznej dla osób głuchych i słabosłyszących

Piotr Kowalski, Polski Związek Głuchych