WYDANIA ARCHIWALNE *ARCHIVAL EDITIONS

Wstęp Teresa Hernik Prezes Zarządu PFRON, Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej

Załączniki